“Burziņš” kopā ar Zemgales jauniešu centriem un organizācijām apvienojas projektā „Es un jaunatne man apkārt”

2015.gada aprīļa līdz septembrim Jelgavā un Kurmenē pulcējas Ogres Jauniešu iniciatīvas centrs “Burziņš” un 10 Zemgales jauniešu centri un organizācijas projektā „Es un jaunatne man apkārt”, lai klātienē iepazītos ar centru darbību, atrastu kopīgo un atšķirīgo darbā ar jaunatni, kā arī plānotu tālākas sadarbības iespējas.

Šis projekts ir unikāls, jo tajā apvienojušās gan nevalstiskās, gan pašvaldību iestādes, bet jauniešu aktuālos jautājumus un organizāciju sadarbību vienkopus apspriestu jaunieši, jauniešu darbinieki un  organizāciju vai iestāžu vadītāji.

Projekts „Es un jaunatne man apkārt” tiek veidots vairākās daļās. Tā pirmā daļa ir visu iesaistīto projekta dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens, kurā piedalās viena komanda no organizācijas, kuras sastāvā ir 3 jaunieši, 1 jaunatnes darbinieks un 1 iestādes vadītājs.

Kā jau katrs pasākums, arī šis projekts sākās ar visu iesaistīto organizāciju iepazīšanos, lai pavisam skaidrs būtu, kurš no dalībniekiem ir jaunietis, kurš konkrēto pilsētu, novadu jaunatnes darbinieks, bet kurš – iestādes vadītājs

Pirmajā pasākuma dienā – 28. aprīlī – projekta dalībnieki iepazinās ar trīs Jelgavas jauniešu organizācijām – Jelgavas bērnu un jauniešu centru „Junda”, Sabiedrības integrācijas pārvaldes „Jelgavas jauniešu centru” un Jelgavas SOS jauniešu māju. Savukārt vakara daļā – projekta dalībnieki devās izpētes braucienā uz Ozolnieku novada jauniešu centriem Ozolniekos, Brankās un Ānē.

 

Otrajā dienā, 29. aprīlī, jaunieši turpināja iepazīties ar Zemgales jauniešu centriem. Pēc gardām brokastīm piedzīvojumu busiņš devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Pilsrundāli, vairāk iepazīstot biedrības „Mums pieder pasaule” darbību, tad uz Bauskas Bērnu un jauniešu centru un biedrību „Jaunatne smaidam”, un pēc dienas centra „Iecavnīca” apmeklējuma – uz Jauniešu centru „Burziņš” Ogrē.

Ogres jaunieši atzina, ka šis bija aizraujošs piedzīvojums divu dienu garumā, kad tika apceļoti 250 km pa Zemgali un iepazīti 10 dažādi, ļoti atšķirīgi un reizē tik līdzīgi jauniešu centri, pašvaldības iestādes, kas nenogurstoši strādā, lai jauniešiem būtu iespēja realizēt savas idejas, dodot pievienoto vērtību arī savai pilsētai. Ogres jaunieši ir secinājuši, ka šādi pasākumi ir stimuls radīt jaunas idejas, būt iniciatoram jauniem nestandarta pasākumiem un iespēja sadraudzēties ar jauniešiem no citiem novadiem. Šis laiks bijis fantastisks sadraudzības, jaunu talantu atklāšanas un savu prasmju pierādīšanas laiks. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros