JIC jauno telpu atklāšana

Piektdiena, 3.marts, Ogres Jauniešu iniciatīvas centram “Burziņš” bija ļoti nozīmīga diena – tika oficiāli atklāta centra jaunā mājvieta Ogres novada Kultūras centra telpās.
Ogres novada Jauniešu iniciatīvas centrs ir Ogres novada Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība, kas izveidots 2006. gada 16.martā un līdz šim mitinājās nelielā ēkā Ogres stadiona teritorijā – telpās, kas jau sen bija kļuvušas par šaurām un nepiemērotām jauniešu aktivitātēm.

 

Nu rasts risinājums – “Burziņa” jaunā mājvieta tagad atrodas pašā pilsētas viducī, Ogres novada Kultūras centrā. Līdz šim šajās telpās bija izvietojusies Ogres Vēstures un mākslas muzeja administrācija; telpas atbrīvojās pēc muzeja pārcelšanās uz ēku Brīvības ielā 36. Kā zināms, arī Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs atrodas Kultūras centrā, līdz ar “Burziņa” pārcelšanos abi centri tagad ir vienuviet.

 

“Burziņa” telpas jaunieši remontēja paši, protams, neiztika bez speciālistu padoma un palīdzības, taču “lauvas tiesa” darba pašu rokām paveikta (remontdarbos un telpu iekārtošanā iesaistījās arī šobrīd Ogrē dzīvojošie jauniešu apmaiņas programmas dalībnieki no Spānijas), par ko jaunieši ir īpaši gandarīti.

 

Nozīmīgajā dienā “Burziņa” jauniešus sveica un radošu darbību jaunajās telpās vēlēja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un veselības lietu jautājumos Ineta Tamane, Kultūras centra direktore Antra Purviņa kultūras projektu koordinatore Elīna Aupe, Bērnu un jauniešu centra direktore Irēna Ošiņa, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sandra Grunte un jaunatnes lietu speciālists Rinalds Rudzītis un Ogres novada Centrālās bibliotēkas pārstāves Elita Juberte un Gaļina Sabļina.

 

Svētku dienā jauniešu iniciatīvas centrs saņēma dāvanu arī no kafejnīcas “Ezītis miglā”.

 

“Burziņa jauno telpu atklāšanas pasākumā līdz ar sveicieniem, vēlējumiem un pateicības vārdiem skanēja bērnu vokālās studijas “Svilpastes” dziedātās dziesmas un mūzika “Burziņa” jauniešu Eduarda un Martas izpildījumā.