Vēsture

burzins

Ogres novada jauniešu iniciatīvas centrs, tautā saukts – „Burziņš”, savas durvis vēra 2006. gada 16.martā. Centrs ir Ogres novada Bērnu un jauniešu centra izveidota struktūrvienība un tapis ar Latvijas bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstu.

Centrā regulāri tiek rīkoti dažādi tematiskie vakari, semināri, tikšanās, diskusijas. Atbalstām un iesaistāmies brīvprātīgā darba idejā. Esam atvērti sadarbībai un sadraudzībai ar citām jauniešu organizācijām. Piedaloties „Burziņa” aktivitātēs un pasākumos, tev ir iespēja iepazīties ar citiem aktīviem vienaudžiem, mācīties prezentēt savu ideju un īstenot to, gūt ieskatu projektu veidošanā, saņemt privātas konsultācijas, kā arī jautri un lietderīgi pavadīt laiku, veicot labus darbus savas un apkārtējo dzīves uzlabošanai.

 

 

 

Uzdevumi:

  • Atbalstīt jauniešus, veidojot un attīstot Ogres novadu kā jauniešiem draudzīgu novadu;
  • Attīstīt jauniešos starpkulturālo sapratni un solidaritātes apziņu;
  • Veicināt uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu;
  • Atbalstīt neformālās izglītības atzīšanu;
  • Īstenot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem;
  • Sniegt informāciju par piedāvātajām apmācībām, pasākumiem un aktivitātēm vietājā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

 

Mūsu mērķis ir:

 Atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.
 
 „Burziņš” ir vieta, kur jaunietis var atraktīvi iesaistīties dažādos pasākumos, pilnveidot un attīstīt savas kreatīvās un citas spējas, kā arī iegūt daudzus jaunus draugus un izbaudīt piedzīvojumus. Tā ir vieta, kur jaunietis var justies kā mājās, noticēt sev, īstenot savas idejas un sapņus, vieta, kur jauniešu organizācijām sniegt mājas. Un vēl tā ir vieta, kur jaunietis var forši pavadīt brīvo laiku ar saviem draugiem, spēlēt galda spēles, skatīties filmas, rīkot jautrus vakarus un darīt citas lietas. Vieta, kur ir forši!!!
 
Mūsu pārziņā ir vienīgais Eiropā elektroniskais laukums „SmarTUs”, kur ikviens var izmēģināt savus spēkus un spējas fiziskajās aktivitātēs.
 
Atnāc – mēs tevi gaidām!